Burgemeester Adelheid Wolfsen zei tijdens zijn eerste kennismakingsbezoek aan De Haar:
“Er is geen enkel dorp waar zoveel bewoners in zoveel verschillende clubs zitten”
of woorden van die strekking.


Samen met de bewoners van Haarzuilens willen wij werken aan een structuur en organisatie waardoor contacten onderhouden kunnen worden met de beslissingsbevoegde instanties. Te denken valt aan verkeersveiligheid, verkeersdrukte, de relatie dorp - gemeente en niet te vergeten de relatie met het Kasteel en Natuurmonumenten. Het zal duidelijk zijn dat door de ontwikkeling van “Leidsche Rijn” en actuele gemeentelijke herindelingen er ‘n bijzondere problematiek ontstaat.
In de statuten is als doel aangegeven de leefbaarheid in Haarzuilens te behouden en zo mogelijk te verbeteren.Wij trachten dit doel te bereiken door te allen tijde bereid te zijn als vertegenwoordigers te fungeren voor de Haarse gemeenschap, aangaande het dorp Haarzuilens in de meest brede zin van het woord.
Met deze uitgave hopen we bij te dragen aan een grotere verbondenheid met het dorp
Wij hopen u met deze uitgave van dienst kunnen zijn.