26-11-2009
bestuursvergadering

29-10-2009
Jaarvergaderting Hoor de Haar

3-11-2009
Belangrijke beslisdatum. Bestuurlijk overleg: uitspraak voorkeursrichting
Op 3 november 2009 vindt een bestuurlijk overleg plaats in het kader van het meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) tussen het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) en de ministers van VROM en Verkeer & Waterstaat.
Zij stellen een concept voorkeursrichting (was voorheen een concept voorkeurslocatie) vast voor Ring Utrecht.